Om Tankens dag

Tankens dag är den 7 februari. Fösta gången dagen firades var 2010. Då skedde det i Gävle och Sollefteå.

På Tankens dag bjuder vi på gratis föreläsningar. Var det sker varierar år från år.

Vår vision är att öka medvetandet om hur våra tankar påverkar våra liv.

Ovan ser du gänget som drog igång Tankens dag. Från vänster Anneli Nilsson, Mats Ohlsson, Benny Andersson, Tommy Elofsson, Lisbeth Pedersen, Bengt-Göran Wikström, Leena Bergander, Leif Grytenius och Kerstin Hjelm.